СКАРГА на податкове повідомлення – рішення

Категорія: Зразки позовів та заяв

 

Державна фіскальна служба України

04053, м. Київ, Львівська площа, 8

 

                                                             Скаржник          

Найменування платника податків 

адреса:

код за ЄДРПОУ/РНОКПП

Номер засобу зв’язку:

Електронна адреса:

 

Найменування територіального органу: 

Найменування територіального органу Державної фіскальної служби,

яким прийнято рішення, що оскаржуються

адреса:

код за ЄДРПОУ:

Номер засобу зв’язку:

Електронна адреса:

 

Рішення, що оскаржується:

Реквізити оскаржуваного рішення

 

СКАРГА

на податкове повідомлення – рішення

Головним управлінням ДФС у________(м. Києві/області), відповідно до наказу (номер, дата) керівника (заступника керівника або уповноваженої особи контролюючого органу) на підставі (зазначаються норми ПК України), було проведено податкову перевірку (найменування платника податків) тривалістю робочі дні.

За результатами податкової перевірки складено Акт (номер, дата).

 (Дата та спосіб вручення платнику податків податкового повідомлення -рішення (номер, дата) за платежем _____________ на загальну суму____________________. Сума грошового зобов’язання складає суму за податковим зобов’язанням у розмірі__________та суму нарахованих

штрафних (фінансових) санкцій у розмірі___________________).

 

Платник податків не погоджується з законністю та обґрунтованістю даного рішення контролюючого органу з огляду на нижче зазначене:

  1. Зазначаєте про виявлені порушення, на підставі яких прийнято податкове повідомлення – рішення та підстави, за якими оскаржується таке рішення, обставини справи, які,, на Вашу думку, встановлені контролюючим органом неправильно (недоліки, суперечності) або не встановлені взагалі.
  2. Зазначаєте підпункти, пункти, статті нормативно – правових актів, які підтверджують Вашу незгоду з прийнятим рішенням та відповідність Ваших дій вимогам діючого законодавства.

У п. 56.1. ст. 56 ПК України зазначено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до абд. 1 п. 56.3. ст. 56 ПК України скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних дніо, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Згідно з п. 2 розділу 2 «Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» затвердженого наказом Мінфіну України від 21.10.2015 року № 916, скарги на рішення контролюючих органів у місті Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу с правомірним, покладається на контролюючий орган (п. 56.4 ст. 56 ПК України).

Рішення прийняте за результатами розгляду скарги просимо надіслати платнику податків на юридичну/фактичну адресу:_ 

Повідомляємо, що податкове повідомлення – рішення (реквізити рішення) в судовому порядку не оскаржується.

Беручи до уваги вищезазначене та керуючись ст. 56 ПК України та «Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» затвердженого наказом Мінфіну України від 21.10.2015 року № 916, 

 

ПРОШУ:

  1. Задовольнити скаргу «Найменування платника податків», податковий номер платника податків_____
  2. Скасувати податкове повідомлення – рішення Головного управління Державної фіскальної служби у __________ (м. Києві/області), номер, дата.

Додатки:

  1. Документи, що підтверджують повноваження представника платника податків, у випадку подачі скарги представником;
  2. Документи, що підтверджують дату отримання рішення, що оскаржується, за наявності;
  3. Документи, що підтверджують обставини, на яких Грунтується позиція платника податків.

 

Дата                                                                                                                  Підпис

 

Ваша думка